CENNIK BADAŃ PCR


     Próbki do wszystkich badań można pobrać w Laboratorium na miejscu. Poniższe ceny dotycz± również badań próbek przesłanych poczt± kuriersk± lub priorytetow±. ZESTAWY POBRANIOWE PRZESYŁAMY BEZPŁATNIE. Pytania prosimy kierować na nr tel: 512-86 33 22 w godz: 10.00-16.00 lub poczt± e-mail: laboratorium.biogenetik@gmail.com

    n o w o ¶ ć ! ! ! - Na dole cennika oferujemy PAKIETY BADAŃ - badania w znacznie niższej cenie.

    Opłata za badania może być uiszczona gotówk± (przy wejściu znajduje się bankomat PeKaO SA) oraz kartami płatniczymi: VISA, MasterCard, Maestro i Vpay

     data aktualizacji: 2015-08-05

http://biogenetik.pl/pl/c/zakazenia-ogolnoustrojowe/21
Nazwa badania przykładowy materiał biologiczny do badań cena (zł) czas wykonania dni rob.
HPV* - wirusy brodawczaka ludzkiego
(27 typów genitalnych HPV: 6, 11, 13, 16, 18, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 66, 72, 81 i 82) PLUS (przy wyniku dodatnim) typowanie HPV-16,18,33, 6,11, 31
Profilaktyka raka szyjki macicy
wymazy z: szyjki macicy, cewki moczowej, warg sromowych, odbytu, gardła, policzków, tchawicy, biopsje, kłykciny, preparaty cytologiczne i in. szczegóły->KUP BADANIE 120,00 3-10
IL28B-PCR - polimorfizm genu Interleukiny 28B -jednoczesne badanie dwóch lokus rs12979860: C>T oraz rs8099917: T>G
Program Wsparcia Leczenia Pacjentów z HCV
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 270,00 14
HSV1/2
< - wirusy opryszczki
Test na podtyp 1 i 2
wymaz z szyjki macicy, cewki moczowej,
płyn mózgowo-rdzeniowy, surowica szczegóły->KUP BADANIE
120,00 3-10
Multiplex PCR-1:
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Ureaplasma urealyticum
wymazy z szyjki macicy, cewki moczowej i inne szczegóły->KUP BADANIE 120,00 3-10
Multiplex PCR-2:
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
Ureaplasma spp.
wymazy z szyjki macicy, cewki moczowej i inne szczegóły->KUP BADANIE 120,00 3-10
Multiplex PCR-3:
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Chlamydia psittaci.
Wymazy z gardła, noso-gardzieli,
szyjki macicy, cewki moczowej,
popłuczyny oskrzelowe i inne ->KUP BADANIE
120,00 3-10
GBS - paciorkowce grupy B Streptococcus agalactiae wymaz z tylnej ¶ciany pochwy, wymazy z szyki macicy i inne szczegóły->KUP BADANIE 80,00 2-7
Trichomonas vaginalis wymaz z pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej lub pr±cia szczegóły->KUP BADANIE 120,00 3-10
Mycobacterium tuberculosis pr±tki gruźlicy plwocina, popłuczyny oskrzelowe, wymaz z gardła i inne ->KUP BADANIE 120,00 3-10
Mycoplasma pneumoniae wymaz z gardła, zatok, popłuczyny oskrzelowe i inne ->KUP BADANIE 120,00 3-10
Toxoplasma gondii krew (EDTA), płyn owodniowy,
wymaz z oka i inne ->KUP BADANIE
120,00 3-10
Borrelia burgdorferi maź stawowa, kleszcz, krew (EDTA) ->KUP BADANIE
120,00 3-10
Babesia divergens krew (EDTA), kleszcz
250,00 7-14
Anaplasma phagocytophilum krew (EDTA), kleszcz
250,00 7-14
Bartonella henselae krew (EDTA), kleszcz
250,00 7-14
CANDIDA TEST PCR- kandydoza ogólnoustrojowa z krwi
Candida albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.parapsilosia, C.rugosa, C.pseudotropicalis, C.krusei i inne
krew (serum), różne wymazy, zeskrobiny, paznokcie...->KUP BADANIE 140,00 3-10
GRZYBY układu oddechowego: Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis wymaz z gardła, plwocina, popłuczyny oskrzelowe,
płyn z opłucnej, inny ->KUP BADANIE
140,00 3-10
Badanie polimorfizmu DNA w sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa krew lub wymazy policzkowe
matka, dziecko i domniemany ojciec
1350,00 14-18
Badanie w sprawach uznania ojcostwa / uznania dzie cka w USC krew lub wymazy policzkowe
dziecko i domniemany ojciec
1100,00 14-18
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
detekcja trisomii chromosomów: 21, 13, 18 u płodu od 10 tygodnia ci±ży
wykrywanie i sekwencjonowanie DNA płodu we krwi matki 2500,00 14-18
Rak piersi / rak jajnika
BRCA1 5 mutacji
BRCA2
PAKIET: BRCA1+BRCA2
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 230,00
210,00
400,00
7-14
PAKIET: Rak piersi / rak jajnika
15 mutacji w 7 genach: BRCA1, BRCA2, NOD2, NBS1, CHEK2, CDKN2A, CYP1B1
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 750,00 10-21
CFTR 9 mutacji
MUKOWISCYDOZA
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 250,00 7-14
Rak piersi, jelita grubego, prostaty, tarczycy, nerki
mutacja genu CHEK2
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 220,00
7-14
Rak piersi, jajnika,jelita grubego, płuc
mutacja genu NOD2
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 220,00
7-14
czernikak, rak piersi, trzustki, jelita grubego, płuc
mutacja genu CDKN2A
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 220,00
7-14
Rak piersi, jajnika,jelita grubego, pęcherza, płuc, krtani
mutacja genu CYP1B1
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 220,00
7-14
ZAKRZEPICA
leiden V F5
protrombina Pt F2
MTHFR
ZESTAW leiden V, Pt, MTHFR
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE
150,00
150,00
150,00
380,00
3-10
niedosłuch
mutacje genu GJB2
wymazy policzkowe lub krew EDTA 350,00 7-21
CELIAKIA
nietolerancja glutenu haplotypy HLA-DQ2/DQ8
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 400,00 7-21
ApoE- miażdżyca
genotypowanie E2,E3,E4
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE
180,00
3-10
nietolerancja laktozy
polimorfizm genu laktazy LCT loci 13910
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 280,00 7-14
nietolerancja laktozy, fruktozy, galaktozy i kofeiny wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 500,00 7-14
Zespół GILBERTA
sekwencjonowanie (TA)n
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE 180,00 5-14
HEMOCHROMATOZA HFE wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE
200,00
3-10
ACE - otyłość, nadciśnienie
polimorfizm I/D genu konwertazy angiotensyny
wymazy policzkowe lub krew EDTA ->KUP BADANIE
150,00
21 dni

PAKIETY BADAŃ


Pakiety Badań PCR Materiał biologiczny do badań cena (zł) czas wykonania
PAKIET#9 bakterii i grzybów układu oddechowego:
Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida parapsilosis
Wymazy z gardła, noso-gardzieli
popłuczyny oskrzelowe, wymazy z szyjki macicy, cewki moczowej i inne i inne ->KUP BADANIE
210,00 3-10
PAKIET#1 29 WIRUSÓW: HSV-1, HSV-2 i HPV
(27 genitalnych typów plus typowanie HPV:16,18,6,11,31,33),
Wymaz z szyjki macicy, cewki moczowej, inne szczegóły->KUP BADANIE 210,00 3-10
PAKIET#2: HPV (27 genitalnych typów plus typowanie HPV:16,18,6,11,31,33) oraz Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Ureaplasma urealyticum
wymazy z: szyjki macicy, cewki moczowej, warg sromowych, odbytu, gardła, policzków, tchawicy, biopsje, kłykciny szczegóły->KUP BADANIE 210,00 3-10
PAKIET#3: 32 wirusów i bakterii układu moczowo-płciowego:
HPV (27 genitalnych typów), HSV-1, HSV-2, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Ureaplasma urealyticum
Wymazy i in. szczegóły->KUP BADANIE 290,00 3-10
PAKIET#4: 35 wirusów i bakterii układu moczowo-płciowego:
HPV (27 genitalnych typów), HSV-1, HSV-2, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis
Wymazy i in. szczegóły->KUP BADANIE 370,00 3-10
PAKIET#5: 39 wirusów, bakterii i grzybów układu moczowo-płciowego:
HPV (27 genitalnych typów), HSV-1, HSV-2, Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis
Wymazy i inne szczegóły->KUP BADANIE 460,00 3-10
PAKIET#6: 33 wirusów i bakterii układu moczowo-płciowego:
HPV (27 genitalnych typów), Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis
Wymazy i in. szczegóły->KUP BADANIE 290,00 3-10
PAKIET#7: 6 BAKTERII układu moczowo-płciowego:
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis
Wymazy z szyjki macicy, cewki moczowej i inne szczegóły->KUP BADANIE 210,00 3-10
PAKIET#8: 10 bakterii i grzybów przenoszonych drog± płciow±:
Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis
Wymazy z szyjki macicy, cewki moczowej i inne szczegóły->KUP BADANIE 290,00 3-10
PAKIET#10: ZESTAW ODKLESZCZOWY:
Borrelia, Babesia, Anaplasma, Toxoplasma, Bartonella, Mycoplasma
kleszcz, krew EDTA ->KUP BADANIE 630,00 14-21

Nie musisz przyjeżdżać do Wrocławia -wprowadzili¶my możliwo¶ć
zamówienia badań online na www.biogenetik.pl. Kliknij poniżej aby złożyć zamówienie.


STRONA GŁÓWNA