POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ


Jaki materiał biologiczny do badań?


Diagnostyka PCR polega na wykrywaniu obecności DNA/RNA konkretnego mikroorganizmu w badanym materiale biologicznym. Próbka do badania pochodzić powinna z tego miejsca organizmu człowieka, w którym występuje infekcja, czyli tu gdzie dany patogen egzystuje i się rozmnaża. W zależności od tego, jakie narządy są zainfekowane, pobiera się odpowiedni materiał do badań. Badania PCR nie mają nic wspólnego z określaniem obecności i poziomu przeciwciał w surowicy krwi. Obecność przeciwciał może wystąpić przy braku infekcji i odwrotnie.
W zależności od rodzaju infekcji, pobiera się odpowiednie próbki do badań. Jeśli patogen krąży w organiżmie, wówczas pobiera się krew lub płyn mózgowo-rdzeniowy. Jeśli dotyczy układu oddechowego, pobiera się plwocinę, wymaz z gardła, nosa, zatok lub pobiera się popłuczyny oskrzelowy lub płyn z opłucnej. Infekcje dróg moczowo-płciowych wykrywa się na podstawie badania moczu oraz wymazów z cewki moczowej, szyjki macicy a także wymazów z miejsc w których powstały kłykciny, polipy lub stany zapalne. Z miejsc tych pobiera się komórki nabłonka w takich ilościach, w których będzie możliwe znalezienie DNA szukanego mikroorganizmu. Do badań pobierane są wymazy z takich miejsc jak: srom, prącie, ściana pochwy, rowek zażołędny, krocze i okolice odbytu.
Do badań PCR można również użyć materiału znajdującego się na szkiełkach mikroskopowych, zamrożonych tkanek lub bloczków parafinowych.

MOCZ:
mocz do badań, najlepiej powanny, powinien być oddany do sterylnego pojemnika w niewielkiej ilości (tzw. pierwszy strumień ok.2-3 ml). W badaniu nie chodzi o mocz tylko o to, co ten mocz wypłucze z cewki.
KREW
krew pobiera się z żyły do probówki zawierającej EDTA jako antykoagulant (anologicznie jak do morfologii). Krew można przechowywać do 2 dni w chłodziarce. Nie wolno mrozić krwi.
KAŁ
wymazówkę ze sterylnym wacikiem zanurza się w kale lub odbycie i kilkakrotnie obraca. Następnie wymazówkę zamyka się szczelnie w probówce.
ZESKROBINY
zeskrobiny wykonuje się sterylnym ostrzem lub wymazówką do sterylnej probówki. W zleceniu i na probówce należy zaznaczyć, czy zeskrobiny są tylko na wymazówce, czy również wewnątrz probówki.
WYMAZ Z CEWKI MOCZOWEJ
- u kobiet:
W celu pobrania wymazu, cewkę wycisnąć od strony pochwy, wprowadzić wymazówkę i kilka razy obrócić w jednym kierunku.
- u mężczyzn:
Cienka wymazówka powinna być wprowadzona 1-2 cm wgląb cewki moczowej, następnie należy obrócić ją kilkakrotnie. Zaleca się aby tą samą wymazówką perzetrzeć naokoło rowek zażołędny.

WYMAZ Z SZYJKI MACICY
Do pobierania wymazów z szyjki macicy używa się specjalnych jałowych wymazówek zakończonych bawełnianym wacikiem, bądź też różnego rodzaju szczoteczek. Najwięcej komórek nabłonka pobierane jest przy użyciu szczoteczek typu CytoBrush.

Po założeniu wziernika, szczoteczkę wprowadza się do zewnętrznego ujścia szyjki macicy na głębokość 1-2cm i naciskając na błonę śluzową wykonuje się kilkakrotne ruchy obrotowe w celu uzyskania większej liczby komórek nabłonka.


U kobiet stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych oraz okres owulacji utrudniają pobieranie materiału z kanału szyjki macicy ze względu na nadmierną ilość śluzu szyjkowego. Dlatego, przed właściwym pobraniem wymazu, czop śluzowy z zewnętrznego ujścia szyjki macicy powinien być usunięty sterylnym wacikiem.

Infekcje wirusami HPV, HSV lub bakteriami chlamydii nie zawsze dotyczą komórek szyjki macicy. W tym przypadku należy pobrać inny materiał, np. wymaz z cewki moczowej lub okolic, nabłonka pochwy lub sromu. Z uwagi na prowadzone badania statystyczne, prosimy o podawanie wieku pacjentki oraz ewentualnie informacji o wcześniejszych badaniach lub leczeniu. Szczoteczkę z komórkami nabłonka umieszcza się w pojemniku lub probówce i szczelnie zamyka. Etykietę na probówce opisuje się imieniem i nazwiskiem pacjentki oraz załącza skierowanie.

Postępowanie z materiałem


Po pobraniu, materiał powinien być od razu przeniesiony do probówki (sterylnego pojemnika), zabezpieczającej materiał przed kontaminacją bakteriami i grzybami z powietrza.
Pobrany materiał można przechowywać w chłodziarce (+5'C) do 3 dni lub dłużej w zamrożeniu (poniżej -10'C) za wyjštkiem krwi. Transport próbki w temperaturze otoczenia nie powinien trwać dłużej niż 1-2 dni. Jeżeli próbka przesyłana jest do laboratorium pocztą kurierską lub priorytetową, nie należy nadawać przesyłki przed dniami świątecznymi i wolnymi od pracy.

UWAGI :
Z dostarczonego wymazu izolowany jest całkowity materiał genetyczny jaki został pobrany, zarówno komórek nabłonka pacjenta jak i wszystkich bakterii, wirusów i grzybów.
Należy pamiętać, że z tego samego wymazu można wykonać kilka badań w kierunku różnych mikroorganizmów.
Ponadto, wyizolowany materiał jest przechowywany w laboratorium i może być wykorzystany w przyszłości do innych badań. >ZOBACZ CENY BADAŃ